Chcesz pracować nad rozwojem zdrowia u klientów personalnych? 

Borykasz się z kontuzjami i zastanawiasz się gdzie leży ich przyczyna?

Ukończyłeś kurs trenera personalnego i szukasz dalszego rozwoju?

Bez tracenia czasu na nieskuteczne metody i kursy teoretyczne - postaw na rzetelną wiedzę sprawdzoną w praktyce!

Rozwiń swój warsztat trenerski i
ZAPISZ SIĘ

na kurs Medycznego Trenera Personalnego już dziś

Program i Założenia kursu Medycznego Trenera Personalnego został stworzony wspólnie przez czołowych specjalistów branży treningu, fizjoterapii i sportu.

Jeżeli jesteś TRENEREM personalnym / trenerem przygotowania motorycznego, czy sportowcem, doskonale wiesz, że…

1

Każdy dzień przynosi przełomowe wyniki badań z zakresu treningu i fizjoterapii, dlatego warto śledzić nowinki i wciąż poszerzać swój warsztat

2

Podstawową zasadą procesu usprawniania jest jego indywidualizacja, dlatego dobór metod i technik terapeutycznych należy dostosować do indywidualnych predyspozycji i problemów zdrowotnych i sprawnościowych podopiecznego.

3

Warto uczyć się od fizjoterapeutów i trenerów, którzy swoją wiedzę sprawdzili w praktyce, również na sportowcach najwyższego światowego poziomu.

Dlatego…

Wybierając kurs „Medycznego Trenera Personalnego” w Fit-Academy rozwiniesz swoje postępowanie treningowe o metody prewencji występowania kontuzji oraz wzbogacisz swoje umiejętności o najskuteczniejsze techniki rehabilitacji ruchowej które możesz wykorzystać na Sali treningowej czy siłowni. Bądź pewien! Podziękują Ci za to wszyscy Twoi podopieczni. 

Kurs „Medycznego Trenera Personalnego” zapewni rozwój warsztatu trenerowi personalnemu, trenerowi przygotowania motorycznego czy fizjoterapeucie.

Naucz się Skutecznych Metod Usprawniania i rehabilitacji ruchowej od osób, które od lat robią to zawodowo:

Co otrzymujesz

Wybierając kurs Medycznego Trenera Personalnego online w Fit-Academy?

Kurs „Medyczny Trener Personalny” online to roczny dostęp do platformy z wiedzą w formie nagrań wideo, w których krok po kroku pokażemy Ci sposoby diagnozy słabych ogniw w sprawności fizycznej ograniczających budowe zdolności motorycznych u klienta personalnego i sportowca, zapoznamy Cię ze skutecznymi sposobami usprawniania i rehabilitacji, z którymi poradzisz sobie bez problemu będąc Trenerem. 

Kurs składa się z 9 modułów głównych oraz kilku modułów bonusowych w postaci skryptów.

Dostęp do wszystkich modułów otrzymujesz od razu po wykupieniu kursu w Fit-Academy.

Sprawdź jakie moduły wchodzą w skład kursu Medycznego Trenera Personalnego

Każdy z modułów jest prowadzony w czytelny i prosty sposób.

Zobacz czego możesz oczekiwać w każdym z nich:

Moduł 1

Wywiad zdrowotny i sprawnościowy: Wykłady online i filmy instruktażowe: 2h15min


Jeśli, jako trenerzy czy rehabilitanci, chcemy stworzyć skuteczny program treningowy dla podopiecznych, powinniśmy spojrzeć na klienta jak na ciąg wzajemnie oddziałujących na siebie powiązań, a przede wszystkim zrozumieć je – aby zdiagnozować, a następnie wyeliminować słabe ogniwo, ograniczające efektywność pracy treningowej. Musimy mieć świadomość, iż  zaburzenia w jednym ogniwie, mogą prowadzić do zmian, często w odległych częściach ciała.Dlatego podstawową zasadą rehabilitacji i treningujest INDYWIDUALIZACJA.Trener, który nie rozpoznaje indywidualnych predyspozycji swojego podopiecznego, naraża go na przetrenowanie, niedotrenowanie lub utratę zdrowia. Rehabilitant bez zwrócenia uwagii na indywidualne potrzeby sprawnościowe pacjenta będzie leczył ból, nie eliminując przyczyn występowania dolegliwości, które powrócą z biegiem czasu.

Moduł 2.1

Stretching: Filmy instruktażowe (2h 15 min)


1.Wprowadzenie teoretyczne  do tematu Stretching- 51 min

2.Technika autouwalniania powięziowo mięśniowego- 45min
3. Stretching Dynamiczny w postaci kompleksów ruchowych- 20min
4. Stretching statyczny-aktywny-izometryczny- 50min
5. Poizometryczna relaksacja mięśni- 20min

 

Omówienie tematu stretchingu pozwoli Ci dobrac odpowiedni rodzaj rozciągania do potrzeb Twojego podopiecznego, rodzaju wysiłku fizycznego w części głównej treningu jak i odpowiedniej części treningu.

Moduł 2.2

Skrypt „Stretching”


Jest to 52 strony treści teoretycznych stanowiących podstawę i przystępne wytłumaczenie treści praktycznych poruszanych w filmach instruktażowych kursu.

Studiując skrypt, zdobędziesz wiedzę teoretyczną opartą o współczesne badania naukowe, która ułatwi Ci zrozumienie  potrzeby indywidualizacji każdego parametru treningowego i dostosowanie go do indywidualnych predyspozycji osoby trenującej. Przyczyni się to do rozwoju zdrowia i poziomu sprawności fizycznej, a to wpłynie na poprawę efektywności każdego rodzaju formy aktywności fizycznej.

Praktyczna forma e-booka pozwala pracować z nim w dowolnym miejscu i czasie.

Moduł 3

Prewencja bolesności odcinka lędźwiowego kręgosłupa: Wykłady online i filmy instruktażowe: 3h 7min


Proces diagnostyczny przyczyn występowania dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa jest niezwykle ważny w kontekście umiejętności rozpisywania celowanych i zindywidualizowanych planów usprawniania i prewencji dolegliwości bólowych ze strony kręgoslupa. Testy prezentowane w tym materiale instruktażowym dostarczą Nam informacji, która struktura jest zamieszana w powstawanie dolegliwości bólowych naszych pacjentów i podopiecznych. Wiedza ta da Nam możliwość wyeliminowania przyczyny kontuzji czy dolegliwości bólowych, dzięki czemu w pełnym komforcie będziemy mogli podejść do wdrażania procesu treningowego.

Moduł 4.1

Ocena zdrowia i sprawności fizycznej na bazie analizy wzorca przysiadu: Film instruktażowy 1h 31 min


Umiejętność prawidłowego wykonania przysiadu bez obciążenia zewnętrznego jest podstawą sprawności fizycznej człowieka. Każde odstępstwa od zasad jego wykonania w prawidłowej technice dostarcza nam- trenerom/ fizjoterapeutom niezbędnych informacji na temat mobilności tkanek miękkich, występowania słabych ogniw w sprawności fizycznej klienta, ale również informuje o potencjalnym ryzyku wystąpienia urazów w przyszłości. Zapoznając się z prawidłową techniką wykonania przysiadu oraz błędami w trakcie przebiegu tego podstawowego wzorca ruchowego- zdobędziesz wiedzę z zakresu diagnostyki występowania ograniczeń w sprawności fizycznej swoich podopiecznych.

Moduł 4.2

Ocena zdrowia i sprawności fizycznej na bazie analizy wzorca przysiadu:

Część skryptu kursu online „Wzorce ruchowe” (11 ze 115 stron), w którym znajdziesz informację o prawidłowej technice, błedach i przyczynach wystepowania błędów w przebiegu wzorca przysiadu. Na bazie uzyskanej wiedzy w tym zakresie, będziesz w stanie diagnozować problemy sprawnościowe i zdrowotne swoich podopiecznych.

Moduł 5: 

Anatomia Funkcjonalna obręczy barkowej: Wykład interaktywny: 66 min


Trenerzy oraz osoby zajmujące się usprawnianiem ruchowym często mają  problemy ze zrozumieniem funkcjonalnej pracy obręczy barkowej oraz roli struktur wchodzących w jej skład. Dlatego przed przystąpieniem do tematu usprawniania i leczenia dysfunkcji struktur obręczy barkowej zapoznasz się z topografią oraz współpracą lokalnych stabilizatorów, globalnych stabilizatorów oraz globalnych mobilizatorów wprawiających w efektywny ruch obręcz barkową oraz całą kończynę górną. Wszystko to przy pomocy inetraktywnego programu prezentującego szkielet człowieka w ruchu. Program ten pozwala na wizualizację omawianych struktur anatomicznych i funkcji odpowiednich grup mięśniowych  wprawiających szkielet w ruch. Taka forma graficznego przedstawienia tematu anatomii pozwala w prosty sposób zrozumieć skomplikowane powiązania  grup mięśniowych między sobą, co jest podstawą zrozumienia prozdrowotnej biomechaniki ruchu ciała człowieka.

Moduł 6 

Medyczny Trener Personalny: Film instruktażowy 5h 10min


Podczas aktywności fizycznej, ograniczony zakres ruchu w jednym stawie czy osłabiony mięsień (słabe ogniwo), zaburzać będzie prawidłowy wzorzec ruchowy. W takiej sytuacji zachowanie funkcji ruchu wymaga kompensacji w innym segmencie ciała poprzez zwiększony zakres ruchu sąsiedniego stawu, co może też prowadzić do przeciążenia tkanek. Opanowanie umiejętności przeprowadzania testów funkcjonalnych (Screeningowych) oraz umiejętność doboru ćwiczeń usprawniających pod wyniki przeprowadzonego wywiadu sprawnościowego klienta, da Nam informację, które grupy mięśniowe są osłabione, które są przykurczone oraz jakie wady postawy występują u naszego podopiecznego. Wiedza ta jest bezwzględnie niezbędna do zaprogramowania indywidualnego procesu przygotowania motorycznego oraz maksymalizuje tempo budowy zdolności motorycznych Naszych podopiecznych.

Moduł 7

Diagnostyka sprawności obręczy barkowej: Film instruktażowy 42 min


Film instruktażowy prezentuje metody diagnostyki najczęstszych dysfunkcji obręczy barkowej oraz ćwiczenia usprawniające obejmujące również zindywidualizowane techniki ćwiczeń siłowych przywracające prawidłowe funkcjonowanie obręczy barkowej oraz kończyn górnych z włączeniem ćwiczeń korekcyjnych wad postawy górnej części ciała.

Moduł 8

Modyfikacja techniki ćwiczeń siłowych na bazie wyników testów skriningowych: 1h6min


Nie ma idealnej techniki ćwiczeń silowych, tylko idealnie dobrana technika ćwiczeń siłowych do potrzeb oraz ograniczeń sprawnościowych osób ćwiczących siłowo. Aby w sposób idealny dobrać technikę ćwiczenia siłowego do możliwości sprawnościowych klienta, która to będzie wpisywac się również w jego postępowanie korekcyjne, należy to zrobić na bazie wyników testów skriningowych.

Moduł 9

Prewencja występowania urazów w sporcie: Film instruktażowy 2h


Urazy towarzyszą aktywności człowieka od zawsze. Nie sposób ich uniknąć -jesteśmy na nie w pewnym stopniu skazani. Narząd ruchu człowieka, tak doskonały w swojej konstrukcji, często nie potrafi przeciwstawić się siłom, które pojawiają się podczas treningów i występów sportowych na najwyższym poziomie. Naturalną rzeczą jest poszukiwanie coraz bardziej zaawansowanych i skutecznych metod leczenia uszkodzeń narządów ruchu. Konieczne jest również wdrażanie metod zapobiegania im, czyli profilaktyka. Jeszcze do niedawna programy prewencyjne dotyczyły oddziaływań na określony obszar, który należało chronić. Dzisiejszy stan wiedzy pozwala na szersze spojrzenie na urazy sportowe. Wiadomo na przykład, że aby chronić staw skokowo-goleniowy przed skręceniem, należy wzmacniać mięsień pośladkowy średni. Żeby chronić staw ramienny - należy stabilizować łopatkę i tułów oraz uruchamiać stawy biodrowe. Jeśli mamy do czynienia z kolanem skoczka, skoncentrowanie się tylko na obszarze bólu skazane jest na porażkę. Bezwzględnie należy spojrzeć na całokształt ciała ludzkiego, poszukać powiązań między segmentami znajdującymi się powyżej i poniżej występowania dysfunkcji i wykryć zaburzenia, które mogą być przyczyną powstania tego urazu.


Dopełnieniem innowacyjnego podejścia do ciała człowieka w myśl koncepcji Medycznego Trenera Personalnego jest 60 stronicowy skrypt zawierający wiedzę pozwalającą poprawić jakość życia, wyeliminować wady postawy i zespoły posturalne klientów personalnych, jak również zadbać o rozsądny rozwój i progres treningowy sportowców"

Medyczny Trener Personalny online nie jest następnym kursem, który kupuje się tylko dla kolejnego certyfikatu na ścianie.

Wiedza oparta o współczesne badania naukowe sprawdzona w praktyce, którą przekazujemy w materiałach kursu Medycznego Trenera Personalnego to gotowe do wdrożenia postępowanie treningowe, które przez najbliższe tygodnie, miesiące i lata zapewnią Tobie i Twoim podopiecznym zdrowie i rozwój sprawności fizycznej.

Nasi szkoleniowcy codziennie sprawdzają swoją wiedzę w praktyce, wiedzą jak ważne jest indywidualne podejście do treningu, a to przynosi, upragnione efekty treningowe. Tego doświadczenia nie znajdziesz pośród teoretyków.

Wciąż się zastanawiasz ?

Rozumiemy to. 

Kurs Medycznego Trenera Personalnego w Fit-Academy to 

Inwestycja bez ryzyka

Kurs Medycznego Trenera Personalnego online prowadzony w Fit-Academy objęty jest programem "Gwarancja Satysfakcji albo zwrot kosztów"

Jeżeli więc w jakikolwiek sposób będziesz niezadowolony z naszego kursu, otrzymasz zwrot poniesionych kosztów.

Dbamy o wysoki poziom szkolenia oraz zależy nam na zadowoleniu kursantów.

Gwarancja satysfakcji to zabezpieczenie Twojej inwestycji w nasz kurs.

a gwarancja

Jest dla nas świętością

Założenia gwarancji satysfakcji są proste: NIE PONOSISZ ŻADNEGO RYZYKA związanego z zakupem. Jesteśmy pewni wysokiej jakości naszych kursów online i przekazywanej wiedzy. Jeżeli z jakichkolwiek powodów zakupiony kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, poinformuj nas o tym w ciągu 30 dni od zakupu, a otrzymasz zwrot pieniędzy.

Gdzie jest haczyk?

Nie ma.

Jesteśmy pewni jakości materiałów szkoleniowych, które dostajesz oraz poziomu wiedzy i umiejętności naszego specjalisty Michała Pietrzaka.

Dlatego nie boimy się dawać takiej gwarancji.

Dołącz do kursu Medycznego Trenera Personalnego online 

w Fit-Academy

Kurs Medycznego Trenera Personalnego Online

Cena kursu: 799 zł

Dostęp do platformy z materiałami szkoleniowymi otrzymujesz aż na 12 miesięcy!

PROMOCJA do końca sierpnia! 779,40 zł

Dokumenty jakie otrzymasz po kursie:

Kto skorzysta najbardziej z wiedzy prezentowanej 

podczas kursu Medycznego Trenera Personalnego online?

Strategie terapii prezentowane w trakcie kursu sprawdzą się u każdej osoby aktywnej fizycznie, sportowców, trenerów personalnych i trenerów przygotowania motorycznego

Sprawdź czego nauczysz się będąc w odpowiedniej grupie osób:

Jesteś trenerem?

 • Materiały kursu to specjalistyczna wiedza, która pomoże Ci ocenić stan zdrowia i możliwości fizyczne Twoich podopiecznych
 • Sprofesjonalizujesz swoją diagnostykę i spersonalizujesz swoje plany treningowe
 • kurs daje merytoryczne podstawy, które pozwolą Ci pokonać ograniczenia fizyczne Twoich zawodników
 • rozwiniesz swoje kompetencje trenera przygotowania motorycznego lub trenera personalnego

Jesteś sportowcem?

 • Kurs pozwoli Ci zmniejszyć liczbę kontuzji i przeciążeń
 • nauczy Cię osiągać maksymalną efektywność treningów
 • da Ci szansę zrozumienia potrzeb swojego ciała
 • wyposaży Cię w umiejętności efektywnego planowania rozwoju sportowego
 • pozwoli Ci pokonać ograniczenia wynikające ze słabych ogniw, które posiada każdy, nawet najbardziej sprawny fizycznie człowiek

Jesteś aktywny fizycznie:

 • kurs zwiększy Twoje szanse na zawodowy sukces w branży fitness/beauty
 • pomoże Ci zrozumieć potrzeby Twojego ciała
 • nauczy Cię wykorzystywać silne strony Twojego organizmu
 • dostarczy wiedzę, dzięki której będziesz mogła/mógł efektywnie podnieść swoją sprawność fizyczną w ramach czasu, którym dysponujesz