1. Jakie są wymagania, aby przystąpić do kursu?

Podstawowym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia. Do kursu może przystąpić każdy. Nie wymagamy orzeczenia lekarskiego, pełnoletni kursant uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z siłownią, również mogą przystąpić do szkolenia. Jednak otrzymanie certyfikatu możliwe jest wyłącznie po zdaniu wszystkich egzaminów. Pozytywne zaliczenie wiąże się z doświadczeniem i przyswojeniem wiedzy zarówno przed kursem, jak i po jego zakończeniu. Egzamin prowadzony w Fit Academy jest wymagający i osoby, które nie mając doświadczenia mogą mieć problemy z jego zaliczeniem. Kurs został opracowany w taki sposób, by nauczyć Cię pracować z klientami, którzy zgłoszą się do trenera personalnego z całym spektrum najczęściej poszukiwanych celów fitness.

  1. Czy płatność można rozłożyć na raty?

Tak, płatność za kurs może być dokonana w ratach. Podstawowym warunkiem jest wpłata zaliczki 199 zł, która jest gwarancją wpisania kursanta na listę uczestników. Kolejne płatności mogą być rozłożone na 2 – 3 raty. Całość kwoty powinna być zaksięgowana do rozpoczęcia pierwszego weekendu trwania kursu. W przypadku potrzeby rozłożenia na dłuższy okres proszę kontaktować się telefonicznie.

  1. Czy możliwe jest dofinansowanie z Urzędu Pracy?

Tak, Fit Academy wpisana jest do ogólnopolskiego rejestru firm szkoleniowych. Osoba, która chce otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy, powinna zgłosić swoją kandydaturę do odpowiedniej instytucji, w której jest zarejestrowana. Dopełnienie formalności trwa około 2-3 tygodni.

  1. Z jakich elementów składa się egzamin?

Egzamin Fit Academy opiera się na europejskich standardach oceniania. Egzamin teoretyczny składa się z testu jednokrotnego wyboru zawierającego  50 pytań. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik szkolenia dopuszczany jest do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny to zaprojektowanie planu współpracy dla podanego klienta i poprowadzenie części treningu personalnego. Kursanci dobierani są w pary, klient – trener. Szczegółowe standardy, według których oceniani są kursanci, zostają szczegółowo omówione przed egzaminem według standardów oceniania.

  1. Poprawa egzaminu

Istnieje możliwość jednego bezpłatnego poprawienia egzaminu teoretycznego i praktycznego. Termin poprawy egzaminu jest terminem egzaminu kolejnej grupy. Koszt drugiej poprawki to 100 zł.

  1. Czy mogę opuścić weekend szkoleniowy?

Tak. Zjazdy można opuszczać, jednak warunkiem podejścia do egzaminu jest min. 50% frekwencji. Jeżeli kursant będzie miał mniej niż 50% obecności, nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Każdy kursant jest pełnoletni i samodzielnie decyduje, czy i w jakich zajęciach chce uczestniczyć. Samodzielnie ocenia również stopień swojego przygotowania do egzaminu.

  1. W jakich godzinach odbywają się zajęcia?

Grafik zajęć ustalany jest indywidualnie. Program nauczania i ilość godzin jest jednakowa w każdym mieście, jednak godziny w których realizowane są zajęcia mogą się różnić. Pełny harmonogram przesyłany jest wszystkim uczestnikom kursu 5 dni przed jego rozpoczęciem. Zajęcia trwają około 5-8 godzin dziennie i zaczynają się zwykle od godzin porannych.

  1. Co otrzymuję po zakończeniu kursu?

Kursanci, którzy zdadzą wszystkie egzaminy dostają dwa certyfikaty (Trenera Personalnego i Instruktora Fitness-Siłowni) w języku polskim i angielskim, w których wyszczególnione są wszystkie moduły i umiejętności uzyskane w trakcie szkolenia. Posiadamy status Jednostki Kształcenia Ustawicznego, wydajemy zaświadczenia na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 marca 2019 r. W sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas!

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas mail potwierdzający. Zapobiegawczo sprawdź również folder SPAM.