O nas

Fit-Academy od 2015 roku we wszystkich miastach Polski wyszkoliło około 17 000 trenerów w całej Polsce z czego większość trenerów przeszkoliliśmy w ramach kursu Trener personalny. Obecnie rok do roku kurs Trener personalny w Fit-Academy jest najczęściej wybieranym w Polsce kursem dla ludzi w chcących zdobyć kwalifikacje Trenera Personalnego.

Każdy moduł szkoleniowy prowadzony przez naszą kadrę kończą zajęcia praktyczne. Dzięki czemu, mamy pewność, że wiedza przyswojona podczas wykładów jest poukładana i systematyczna. Wszystkie szkolenia i kursy nastawione są na maksymalne przyswojenie wiedzy i informacji, dlatego w pełni angażujemy naszych kursantów poprzez liczne testy, zajęcia praktyczne i konkursy. Wychodzimy z założenia, że tylko aktywne uczestnictwo w prowadzonych przez nas szkoleniach zapewni systematyczne i efektywne przyswojenie wiedzy.

Zrób pierwszy krok

Reszty Cię nauczymy!

Kontrola jakości i kwalifikacje usankcjonowane w Polskim i Europejskim prawie

Fit Academy posiada systemy wewnętrznego zapewnienia jakości, weryfikowane przez zewnętrzne instytucje kontrolujące.

  • Fit-Academy jest placówką kształcenia ustawicznego MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej), od 2016 roku spełniając normy dla kształcenia trenerów personalnych.
  • Fit-Academy spełnia standardy SUS 2.0, posiada akredytację Standardu Usług Szkoleniowych. Potwierdza tym samym dodatkowe mechanizmy oraz standardy zewnętrznego oraz wewnętrznego zapewnienia jakości dla kształcenia trenerów personalnych.
  • Dbając o najwyższe standardy oraz uznawalność kwalifikacji za granicą Fit-Academy staje się jednostką certyfikującą w rozumieniu prawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji.

W odróżnieniu od firm, które robią akredytacje w instytucjach, mających swój prywatny "rejestr profesjonalistów" nie dają kwalifikacji uznanych przez prawo europejskie jako porównywalne tej samej kwalifikacji na jego mocy (narzędzie Uni Europejskiej wspomagające przenośność zawodu),
Fit Academy gwarantuje kwalifikacje porównywalne w całej Europie na mocy prawa
(narzędzie Uni Europejskiej wspomagające przenośność zawodu).

Fit-Academy
jest także placówką wpisaną do Państwowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Szkolenia "Trener personalny" w Fit-Academy  były zamawiane przez instytucje Wojska Polskiego oraz są stale wykonywane dla urzędów pracy.

Wizja i Misja

Kierunki rozwoju Fit-Academy obierane są w oparciu o research rynku lokalnego a także nieustanny przegląd najlepszych praktyk organizacji szkoleniowych na dojrzalszych rynkach wiedzy o zdrowiu i ćwiczeniach. Fit-Academy rozwija swoje programy tylko , w oparciu  o metody dobrze ugruntowane w dowodach naukowych ( Evidence Based) Misją Fit-Academy jest kształcenie skutecznych trenerów personalnych, dlatego organizujemy je tak, by wiedza i metody przekazywane przez Fit-Academy były:

  • ugruntowane w dowodach naukowych (Evidence Based)
  • właściwie dopasowane do rzeczywistych współczesnych potrzeb
  • mierzalne i dobrze ustrukturyzowane

Fit Academy pokazuje przez praktyków o dobrze ustrukturyzowanej wiedzy jak w sposób uporządkowany i zorganizowany łączyć wiele współczesnych komponentów treningu odpowiadając na potrzeby klientów-przyszłych trenerów, którzy czują się zdezorientowani ilością sprzecznych koncepcji często niepotwierdzonych naukowo. Kładziemy przy tym nacisk aby wiedzę umiejętności i kompetencje przekazywać od 0. Aby każda osoba, nawet taka która dotychczas nie miała zupełnie styczności z profesjonalnym podejściem do ćwiczeń, podążając za wciąż aktualizowaną do współczesnych potrzeb ścieżką, mogła jako trener osiągnąć sukces.

Nasi absolwenci zyskują praktyczną wiedzę jak zdobyć zatrudnienie, szukać klientów, promować swoje usługi w sieci i rozpocząć pracę jako Trener Freelancer, a także jak maksymalizować zyski podczas ścieżki rozwoju jako Trener Personalny.