KURS KOMPLEKSOWY        

TRENER PERSONALNY + INSTRUKTOR SIŁOWNI

kompleksowyDLA KOGO: Dla każdego kto chce:

  • uzyskać kompleksowe kwalifikacje Trenera Personalnego,
  • pracować z najszerszym spektrum klientów,
  • być niezależnym i pracować nie tylko w klubie fitness ale również jako Freelancer,
 • dla siebie poznać lub pogłębić wiedzę i umiejętności dla uzyskiwania własnych celów fitness.

Co to za kurs?/ Co możesz robić / gdzie pracować Wyposaża w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy:

 • w klubach fitness - jako Instruktor;
 • w formie niezależnego Trenera Personalnego - Freelancera.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy oraz w celu sprostania wymogom Europejskich Ram Kwalifikacji i kompleksowego przygotowania do zawodu - stworzyliśmy kompleksowy kurs przygotowujący do wykonywania zawodu Trenera Personalnego. kurs-trener-personalny-4-poziom

Więcej informacji nt. standardów kształcenia na poziomie Trenera Personalnego


Kurs Trener Personalny + Instruktor Fitness (Siłowni i zajęć grupowych z wyłączeniem choreografii muzycznej) składa się z 2 części. Oznacza to, że realizując go zdobywasz kwalifikacje z następujących obszarów:

INSTRUKTOR FITNESS (SIŁOWNI)

IMG_4410

TRENER PERSONALNY

IMG_4355

Kurs Trener Personalny + Instruktor Fitness (Instruktor Siłowni) ma charakter praktyczny. Jego celem jest zaopatrzenie kursantów w wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania zawodu Trenera Personalnego oraz Instruktora Fitness. Absolwent po ukończeniu kursu przygotowany zostanie do podjęcia pracy z klientem indywidualnym oraz z grupami osób w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu sprawności fizycznej. Będzie mógł pracować zarówno w klubie fitness jak również samodzielnie jako Freelancer. Ponadto nasi absolwenci, oprócz otrzymania certyfikatów potwierdzających uzyskane kompetencje z obszaru Trenera Personalnego i Instruktora Siłowni, w celu lepszego odnalezienia się na rynku pracy - zyskują również praktyczną wiedzę nt. sposobów zdobywania zatrudnienia, szukania klientów, promowania własnych usług w sieci oraz rozpoczęcia pracy jako Trener Freelancer. Dodatkowo, zostają także merytorycznie przygotowani do maksymalizowania zysków podczas ścieżki rozwoju w zawodzie Trenera Personalnego i Instruktora Fitness/Siłowni.

PROGRAM KURSU KOMPLEKSOWEGO

TRENER PERSONALNY + INSTRUKTOR SIŁOWNI

Składa się z 5 modułów, z których pierwsze dwa realizowane są w formie e-learningu przy użyciu profesjonalnej platformy do nauki zdalnej.

 • MODUŁ 1 Instruktor Siłowni
 • Podstawowa wiedza w zakresie fitness (3h)
 • Fizjologia wysiłku (2h 30 min)
 • Ocena funkcjonalna (2h)
 • Anatomia funkcjonalna człowieka (4h 30 min)
 • Dietetyka i suplementacja (3h)
 • MODUŁ 2 Trener personalny
 • Rola trenera personalnego (1h)
 • Budowa jednostki treningu personalnego (1h)
 • Programowanie treningu (3h 30 min)
 • Stabilność i mobilność (3h)
 • Marketing trenera personalnego (2h 30 min)
 • Jak i gdzie szukać klientów na treningi personalne (2h)
 • Budowa marki trenera personalnego (2h)
 • MODUŁ 3 Trening funkcjonalny
 • Podsumowanie wiedzy z modułów 1 i 2 (1h)
 • Ocena zdrowia i sprawności fizycznej z oceną funkcjonalną sylwetki (4h)
 • Mobilność i stabilność (3h)
 • Stretching (4h)
 • Core trening (stabilizacja centralna) (4h)
 • MODUŁ 4 Kompleksowe i praktyczne podejście do treningu personalnego
 • Trening indywidualny – technika ćwiczeń siłowych (8h)
 • Podstawy treningu kettlebel i systemów podwieszanych (5h)
 • Metodyka nauczania wybranych ćwiczeń siłowych (2h)
 • Budowa jednostki treningu personalnego w praktyce (2h)
 • Programowanie treningu i adaptacja (3h)
 • Podsumowanie praktyczne (2h)

Realizowane na kursie zagadnienia w podziale na poszczególne moduły znajdziesz

OPISIE STANDARDÓW KURSU


CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA KURSIE

W trosce o dbałość usług i poziom oferowanych szkoleń, kurs Trenera Personalnego Fit Academy inspirowany jest Standardami Europejskich Ram Kwalifikacji EHFA. Zależy nam na tym, by realizowana przez naszych szkoleniowców podstawa programowa opierała się o główne założenia ww. dokumentu, stanowiącego fundament współczesnej branży fitness, ustanawiając tym samym ramy kształcenia na najwyższym poziomie międzynarodowym. Uczestnicząc w kursie nauczysz się m.in.:

  • Prawidłowego zakresu praktyki w 2 zawodach: Instruktor Fitness (Siłowni) i Trener Personalny.IMG_4366
  • Prowadzenia treningów i konsultacji jako Instruktor Siłowni
  • Prowadzenia zajęć bez choreografii muzycznej.
  • Prowadzenia treningów personalnych doraźnie i długofalowo
  • Analizowania i monitorowania celów fitness zarówno w sposób ogólny (na poziomie Instruktora Fitness-Siłowni) jak również pogłębiony i długofalowy - na poziomie Trenera Personalnego.
  • Poznasz metody i formy pracy dla różnych grup klientów - zarówno tych odwiedzających kluby fitness jak również innych którzy prywatnie szukają Trenera Personalnego.
  • Nauczysz się w jaki sposób powiększać rzeszę swoich klientów i poznasz mechanizmy pasywnego zarabiania na treningach.
  • Zaplanujesz swoją ścieżkę zawodową, zgodną z Twoimi planami i zainteresowaniami.
  • Poznasz tajniki pracy trenera w dwóch kontekstach zawodowych - zarówno zatrudnionego jak również niezależnego Freelancera.
  • Wybierzesz swój sposób prowadzenia biznesu i  dowiesz się jak znaleźć swoją niszę.IMG_4121
  • Przećwiczysz różne problemy i wyzwania związane z planowaniem treningów i wykonywaniem konkretnych ćwiczeń ze względu na ważne w tych kontekstach uwarunkowania anatomiczne, biomechaniczne i fizjologiczne.
  • Na poziomie Instruktora Siłowni zgłębisz technikę ćwiczeń z wolnymi ciężarami zaś na poziomie Trenera Personalnego również ze sprzętem funkcjonalnym tj. trx, kettlebells, sandbagi, gumy, piłki itd. - stosując je jako narzędzie do uzyskiwania oczekiwanych rezultatów (składających się na globalne cele treningowe) w postaci np. aktywowania odpowiednich grup lub pracę w odpowiednich wzorcach ruchowych.
  • Nauczysz się analizować podstawowe wzorce ruchowe i samodzielnie opracowywać ćwiczenia (nawet dla zupełnie nowo spotkanych sprzętów treningowych).
 • Przećwiczysz i przedyskutujesz wiele studiów przypadku - poznasz zasady i metody tworzenia treningów dostosowanych do zróżnicowanych grup klodchudzające ientów tj. seniorzy, osoby się, itp.

Kurs prowadzony jest przy wykorzystaniu następujących narzędzi pracy trenera:

 • kettelbels,  IMG_4385
 • piłki gimnastyczne,
 • bosu,
 • sandbagi gimnastyczne,IMG_4419
 • gumy/ekspandery,
 • trx,
 • wolne ciężary,
 • maszyny siłowe,
 • urządzenia cardio,
 • ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała,
 • elementy treningu cross.

W czasie kursu skorzystasz z:

 • Podręcznik „Gym Handbook” z 2018 roku.Gym Handbook

Praktyczna forma e-booka pozwala pracować z nim w każdym miejscu. Jest to 150 stron ważnych treści teoretycznych, związanych z budową organizmu człowieka, teorią treningu oraz aspektami psychologicznymi. W podręczniku znajdziesz, przystępną formę pytań i odpowiedzi, liczne obrazki, oraz zadania dla trenerów i instruktorów.

 • Zeszyt ćwiczeń Fit Academy.

Kursant utrwala wiedzę, wykorzystując do tego specjalnie dopasowany zeszyt ćwiczeń. Może być to świetna powtórka przed egzaminem, jak również już po kursie jako odświeżenie wiedzy. Zdajemy sobie sprawę, że nauka o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka jest obszerna, doświadczenie trenerskie pokazuje nam jednak jak ważna jest to wiedza w profesji dobrego trenera. Zeszyt ćwiczeń to między innymi topografia mięśni, produkty żywieniowe, zakresy tętna i wiele innych.

 • Praktyczny notatnik ćwiczeń siłowych.

Lata działania naszej szkoły dały nam pewne rozwiązania i możliwości, dzięki którym korzysta nasz kursant. Aby skupić się jeszcze bardziej w czasie zajęć praktycznych i jednocześnie zapisać najważniejsze informacje stworzyliśmy specjalny zeszyt z profesjonalnymi zdjęciami, aby móc zanotować:

  • Cel ćwiczenia
  • Wskazówki dobrego wykonania
  • Tzw. „coaching keys” czyli wszelkie niuanse ruchu, wiedza i doświadczenie naszych szkoleniowców
 • Dostęp do lekcji i materiałów on-line

Masz możliwość nauki w praktycznie dowolnym czasie i miejscu. Sam decydujesz o tempie przyswajania wiedzy i czasie podjęcia nauki. Jest to bardzo elastyczna praca. Wiedza i kompetencje z naszych modułów e-learningowych są sprawnie przyswajane co pokazują wyniki naszych egzaminów.

KADRA:

Więcej informacji znajdziesz w zakładce

KADRA


KWESTIE ORGANIZACYJNE

CO OTRZYMUJESZ PO UKOŃCZENIU KURSU

1. Certyfikat Instruktora Siłowni w wersji PL
2. Certyfikat Instruktora Siłowni w wersji ENG
3. Certyfikat Trenera personalnego w wersji PL
4. Certyfikat Trenera personalnego w wersji ENG

Ponadto:

 • Za  kurs możesz zapłacić w ratach
 • Osoby bezrobotne mogą odbyć kurs ZA DARMO

Fit Academy wpisana jest do ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zainteresowane naszymi kursami, mogą uzyskać finansowanie z takich instytucji jak np. Fundusz Pracy, PFRON lub fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Z  wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy.

 • Osoby zatrudnione w firmach związanych z branżą zdrowia i fitness także mogą dostać dofinansowanie w ramach KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Z  wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy.

CZAS TRWANIA KURSU 10 dni zajęć (soboty i niedziele). Każde zajęcia to od 5 do 8 godzin praktycznej wiedzy + dodatkowe materiały on-line!

DATA / MIEJSCE / CENA Aby sprawdzić-wejdź w zakładkę zapisy lub skontaktuj się z nami.

Kurs Trener Personalny i Instruktor Warszawa

Kurs Trener Personalny i Instruktor Poznań

Kurs Trener Personalny i Instruktor Kraków

Kurs Trener Personalny i Instruktor Lublin

Kurs Trener Personalny i Instruktor Gdańsk

Kurs Trener Personalny i Instruktor Wrocław

Kurs Trener Personalny i Instruktor Katowice

Kurs Trener Personalny i Instruktor Łódź