KURS TRENER PERSONALNY

DLA KOGO:

 • Dla tych, co chcą uzupełnić swoje kwalifikacje do poziomu Trenera Personalnego.
 • Do uczestnictwa w kursie niezbędna jest wiedza z zakresu fitness, treningu indywidualnego i grupowego na poziomie 3 EQF.
 • Dla osób chcących pracować z najszerszym spektrum klientów- jako Trener Freelancer.

Uwaga! Posiadanie kwalifikacji (dyplomu) Instruktora Fitness zajęć grupowych z choreografią muzyczną nie odpowiada 3 poziomowi Europejskich Ram Kwalifikacji. Jest to kurs uzupełniający, organizowany wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje Instruktora Fitness ( Instruktor Siłowni + zajęć grupowych bez choreografii muzycznej) na poziomie 3. W związku z dynamicznie rozwijającą się w ostatnich latach branżą fitness oraz wzrostowym współczynnikiem osób wykonujących zawód Trenera Personalnego, w trosce o jakość świadczonych usług  zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji i Kompleksów w celu otrzymania pełnych kwalifikacji na poziomie Trenera Personalnego należy posiadać wcześniej uzyskane kwalifikacje Instruktora Fitness (Instruktora Siłowni + zajęć grupowych z wyłączeniem choreografii muzycznej). kurs-trener-personalny-4-poziom

Więcej informacji nt. standardów kształcenia na poziomie Trenera Personalnego znajdziesz w

OPISIE STANDARDÓW

Jeżeli nie ukończyłeś kursu Instruktora Fitness (Instruktora Siłowni + zajęć grupowych z wyłączeniem choreografii muzycznej),

a mimo to chcesz uzyskać kwalifikacje na poziomie Trenera Personalnego przejdź do:

KURS ŁĄCZONY

TRENER PERSONALNY + INSTRUKTOR FITNESS (SIŁOWNI)  


Kurs Trener Personalny IMG_4033

ma charakter praktyczny, co oznacza, że 80% zajęć stanowi praktyka- ćwiczenia, dyskusje zadania. Kim jest Trener Personalny?/ Co możesz robić / gdzie pracować Trener Personalny podobnie jak Instruktor Fitness oprócz celów z zakresu zdrowia: (np. prewencja bólów kręgosłupa), osiąga także cele fitness (poprawa wyglądu, czy poprawa zdolności motorycznych), z tą jednak różnicą że pracuje z klientem długofalowo. W przeciwieństwie do Instruktora Fitness, planuje i/lub przeprowadza treningi w taki sposób, by pozytywnie wpływać na jego nawyki dążąc jednocześnie do utrwalania osiąganych przez klienta celów.TP usup Poprzez budowanie optymalnych planów treningowych w oparciu o wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, odżywiania, psychologii, poprzez propagowanie właściwych postaw, poszerza świadomość i trwale zmienia życie swoich podopiecznych. Kompetencje z zakresu Trenera Personalnego są dopełnieniem kwalifikacji Instruktora Fitness (Instruktora Siłowni + zajęć grupowych bez choreografii muzycznej) do poziomu umożliwiającego samodzielne wykonywanie niezależnego zawodu Trenera. Oznacza to, że Kursant prócz osiągnięcia kompetencji w zakresie pracy w klubie, w celu lepszego odnalezienia się na rynku pracy – zostanie przygotowany także do rozpoczęcia niezależnej kariery jako Trener Freelancer. Nasi Podopieczni oprócz merytorycznego i praktycznego przygotowania do zawodu Trenera Personalnego zyskują również wiedzę nt. tego jak:

  • skutecznie pozyskiwać klientów,
  • sprzedawać treningi personalne
 • promować swoje usługi w sieci.

PROGRAM KURSU TRENER PERSONALNY Kurs składa się z 6 modułów:

 • MODUŁ 3 Kompleksowe i praktyczne podejście do treningu personalnego
  • Budowa jednostki treningu personalnego
  • Podstawy treningu kettlebell i systemów podwieszanych
  • Adaptacja treningowa oraz planowanie i programowanie ćwiczeń (NOWOŚĆ!) Moduł gwarantuje dodatkowe 3h zajęć praktycznych, mających na celu przygotowanie kursantów do egzaminu praktycznego i podsumowanie wiedzy zdobytej na kursie.

 

 • EGZAMIN

Realizowane na kursie zagadnienia w podziale na poszczególne moduły znajdziesz w

OPISIE STANDARDÓW


CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA KURSIEIMG_4433

Między innymi:

  • poznasz zakres oraz przećwiczysz praktyki  Trenera Personalnego w kontekście najczęściej pożądanych oczekiwań klienta – zarówno w aspekcie celów zdrowia jak i fitness.
  • nauczysz się prowadzić rozszerzony wywiad, planować i  adaptować długofalowe metody pracy z klientem.
  • poznasz  technikę oraz pogłębione metody pracy Trenera Personalnego przy wykorzystaniu: Kettelbels, systemów podwieszanych, wolnych ciężarów, gum i ekspanderów, sprzętu cardio.
 • nauczysz się w sposób pogłębiony osiągać długoterminowe i krótkoterminowe cele klienta związane z:
 • modelowaniem sylwetki i IMG_4213zmiany % komponentów masy ciała (spalanie tłuszczu, praca nad hipertrofią (budową masy mięśniowej))
 • poprawą podstawowych zdolności motorycznych tj. wytrzymałość i kondycja
 • profilaktyką przy problemach z kręgosłupem oraz z wadami postawy oraz wiele innych.

Kurs przygotuje Cię do pracy z różnymi grupami klientów takimi jak m.in.; seniorzy, biegacze, sportowcy, itp.


KADRA:

Więcej informacji znajdziesz w zakładce

KADRA


KWESTIE ORGANIZACYJNE

Posiadamy status Jednostki Kształcenia Ustawicznego, wydajemy zaświadczenia na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 marca 2019 r. W sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

CO OTRZYMUJESZ PO UKOŃCZENIU KURSU

1. Certyfikat Instruktora Siłowni w wersji ENG
2. Certyfikat Trenera personalnego w wersji PL
3. Posiadamy status Jednostki Kształcenia Ustawicznego, wydajemy zaświadczenia na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 marca 2019 r. W sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Ponadto:

 • Za  kurs możesz zapłacić w ratach
 • Osoby bezrobotne mogą odbyć kurs ZA DARMO

Fit Academy wpisana jest do ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zainteresowane naszymi kursami, mogą uzyskać finansowanie z takich instytucji jak np. Fundusz Pracy, PFRON lub fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Z  wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy. Osoby zatrudnione w firmach związanych z branżą zdrowia i fitness także mogą dostać dofinansowanie w ramach KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Z  wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy.

CZAS TRWANIA KURSU

6 dni –  zjazdy weekendowe na siłowni sb-nd, 5-8 h dziennie

+ 4 dni wykładów zdalnych

DATA / MIEJSCE Aby sprawdzić-wejdź w zakładkę zapisy lub skontaktuj się z nami.

Kurs realizowany jest w:

Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie

Chciałbyś odbyć kurs w swoim mieście?

Skontaktuj się z nami!

Kurs TRENER PERSONALNY jest częścią kursu:

INSTRUKTOR FITNESS (SIŁOWNI) + TRENER PERSONALNY

Przykładem takiego kursu jest Kurs na trenera personalnego Wrocław