KURS TRENER PERSONALNY

DLA KOGO:

 • Dla tych, co chcą uzupełnić swoje kwalifikacje do poziomu Trenera Personalnego.
 • Do uczestnictwa w kursie niezbędna jest wiedza z zakresu fitness, treningu indywidualnego i grupowego na poziomie 3 EQF.
 • Dla osób chcących pracować z najszerszym spektrum klientów- jako Trener Freelancer.

Uwaga! Posiadanie kwalifikacji (dyplomu) Instruktora Fitness zajęć grupowych z choreografią muzyczną nie odpowiada 3 poziomowi Europejskich Ram Kwalifikacji.

Jest to kurs uzupełniający, organizowany wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje Instruktora Fitness ( Instruktor Siłowni + zajęć grupowych bez choreografii muzycznej) na poziomie 3.

W związku z dynamicznie rozwijającą się w ostatnich latach branżą fitness oraz wzrostowym współczynnikiem osób wykonujących zawód Trenera Personalnego, w trosce o jakość świadczonych usług  zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji i Kompleksów w celu otrzymania pełnych kwalifikacji na poziomie Trenera Personalnego należy posiadać wcześniej uzyskane kwalifikacje Instruktora Fitness (Instruktora Siłowni + zajęć grupowych z wyłączeniem choreografii muzycznej).

kurs-trener-personalny-4-poziom

Więcej informacji nt. standardów kształcenia na poziomie Trenera Personalnego znajdziesz w

OPISIE STANDARDÓW

Jeżeli nie ukończyłeś kursu Instruktora Fitness (Instruktora Siłowni + zajęć grupowych z wyłączeniem choreografii muzycznej),

a mimo to chcesz uzyskać kwalifikacje na poziomie Trenera Personalnego przejdź do:

KURS ŁĄCZONY

TRENER PERSONALNY + INSTRUKTOR FITNESS (SIŁOWNI)  


Kurs Trener Personalny IMG_4033

ma charakter praktyczny, co oznacza, że 80% zajęć stanowi praktyka- ćwiczenia, dyskusje zadania.

Kim jest Trener Personalny?/ Co możesz robić / gdzie pracować

Trener Personalny podobnie jak Instruktor Fitness oprócz celów z zakresu zdrowia: (np. prewencja bólów kręgosłupa), osiąga także cele fitness (poprawa wyglądu, czy poprawa zdolności motorycznych), z tą jednak różnicą że pracuje z klientem długofalowo. W przeciwieństwie do Instruktora Fitness, planuje i/lub przeprowadza treningi w taki sposób, by pozytywnie wpływać na jego nawyki dążąc jednocześnie do utrwalania osiąganych przez klienta celów.TP usup

Poprzez budowanie optymalnych planów treningowych w oparciu o wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, odżywiania, psychologii, poprzez propagowanie właściwych postaw, poszerza świadomość i trwale zmienia życie swoich podopiecznych.

Kompetencje z zakresu Trenera Personalnego są dopełnieniem kwalifikacji Instruktora Fitness (Instruktora Siłowni + zajęć grupowych bez choreografii muzycznej) do poziomu umożliwiającego samodzielne wykonywanie niezależnego zawodu Trenera.

Oznacza to, że Kursant prócz osiągnięcia kompetencji w zakresie pracy w klubie, w celu lepszego odnalezienia się na rynku pracy – zostanie przygotowany także do rozpoczęcia niezależnej kariery jako Trener Freelancer.

Nasi Podopieczni oprócz merytorycznego i praktycznego przygotowania
do zawodu Trenera Personalnego zyskują również wiedzę nt. tego jak:

  • skutecznie pozyskiwać klientów,
  • sprzedawać treningi personalne
 • promować swoje usługi w sieci.

PROGRAM KURSU TRENER PERSONALNY

Kurs składa się z 6 modułów:

 • MODUŁ 3 Kompleksowe i praktyczne podejście do treningu personalnego
  • Budowa jednostki treningu personalnego
  • Podstawy treningu kettlebell i systemów podwieszanych
  • Adaptacja treningowa oraz planowanie i programowanie ćwiczeń (NOWOŚĆ!) Moduł gwarantuje dodatkowe 3h zajęć praktycznych, mających na celu przygotowanie kursantów do egzaminu praktycznego i podsumowanie wiedzy zdobytej na kursie.
 • MODUŁ 4 Psychologiczne narzędzia motywacyjne w treningu personalnym
  • Psychologiczno-społeczne aspekty zdrowia i sprawności fizycznej
  • Komunikacja interpersonalna
  • Metody radzenia sobie ze stresem
 • EGZAMIN

Realizowane na kursie zagadnienia w podziale na poszczególne moduły znajdziesz w

OPISIE STANDARDÓW


CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA KURSIEIMG_4433

Między innymi:

  • poznasz zakres oraz przećwiczysz praktyki  Trenera Personalnego w kontekście najczęściej pożądanych oczekiwań klienta –
   zarówno w aspekcie celów zdrowia jak i fitness.
  • nauczysz się prowadzić rozszerzony wywiad, planować i  adaptować długofalowe metody pracy z klientem.
  • poznasz  technikę oraz pogłębione metody pracy Trenera Personalnego przy wykorzystaniu: Kettelbels, systemów podwieszanych, wolnych ciężarów, gum i ekspanderów, sprzętu cardio.
 • nauczysz się w sposób pogłębiony osiągać długoterminowe i krótkoterminowe cele klienta związane z:
 • modelowaniem sylwetki i IMG_4213zmiany % komponentów masy ciała (spalanie tłuszczu, praca nad hipertrofią (budową masy
  mięśniowej))
 • poprawą podstawowych zdolności motorycznych tj. wytrzymałość i kondycja
 • profilaktyką przy problemach z kręgosłupem oraz z wadami postawy oraz wiele innych.

Kurs przygotuje Cię do pracy z różnymi grupami klientów takimi jak m.in.; seniorzy, biegacze, sportowcy, itp.


KADRA:

Nasi szkoleniowcy- to praktykujący specjaliści z szerokiego spektrum dziedzin związanych z treningiem personalnym, czynnie działający w obszarze treningu personalnego, wśród nich są m.in.

Fizjoterapeuci

Dietetycy – w tym psychodietetycy kliniczni z długoletnim doświadczeniem np. Paweł Szewczyk

Wykładowcy akademiccy –  np. Wojciech Buczak – manager trenerów personalnych, wieloletni trener

Trenerzy sportów sylwetkowych i siłowych – w tym np. Mateusz Koczorowski trener z wieloletnim doświadczeniem, absolwent AWF

Trenerzy specjalizujący się podejściu funkcjonalnym 

Trenerzy prowadzący własną działalność w oparciu o treningi w małych grupach – w tym np. trener lekkiej atletyki, trener personalny Karol Kwiliński

Wysokiej klasy sportowcy – np. Michał Pietrzak medalista mistrzostw świata, olimpijczyk, doktorant AWF

Więcej informacji znajdziesz w zakładce

KADRA


KWESTIE ORGANIZACYJNE

Posiadamy status Jednostki Kształcenia Ustawicznego, wydajemy zaświadczenia zgodne z załącznikiem Nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz 1632).

CO OTRZYMUJESZ PO UKOŃCZENIU KURSU

1. Certyfikat Instruktora Siłowni w wersji ENG
2. Certyfikat Trenera personalnego w wersji PL
3. Posiadamy status Jednostki Kształcenia Ustawicznego, wydajemy zaświadczenia zgodne z załącznikiem Nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz 1632)

CENA
Cena Kursu Trener Personalny to 1299 zł

(Przy zakupie kilku szkoleń zrealizowanych w formie jednej płatności, przysługuje zniżka)

Ponadto:

 • Za  kurs możesz zapłacić w ratach
 • Osoby bezrobotne mogą odbyć kurs ZA DARMO

Fit Academy wpisana jest do ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zainteresowane naszymi kursami, mogą uzyskać finansowanie z takich instytucji jak np. Fundusz Pracy, PFRON lub fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Z  wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy.

Osoby zatrudnione w firmach związanych z branżą zdrowia i fitness także mogą dostać dofinansowanie w ramach KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Z  wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy.

CZAS TRWANIA KURSU

5 zjazdów weekendowych sb-nd, 5-8 h dziennie

+ godziny w ramach samo studiowania teorii w domu

DATA / MIEJSCE
Aby sprawdzić-wejdź w zakładkę zapisy lub skontaktuj się z nami.

Kurs realizowany jest w:

Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie

Chciałbyś odbyć kurs w swoim mieście?

Skontaktuj się z nami!

Kurs TRENER PERSONALNY jest częścią kursu:

INSTRUKTOR FITNESS (SIŁOWNI) + TRENER PERSONALNY

Przykładem takiego kursu jest Kurs na trenera personalnego Wrocław