Każdy kursant Fit Academy może skorzystać z następujących promocji i dofinansowań:

W celu śledzenia aktualnych promocji i rabatów zachęcamy do odwiedzania naszego kanału facebookowego, na którym regularnie pojawiają się najświeższe oferty promocyjne.  Szczegóły poszczególnych promocji i dofinansowań:

2. BEZPŁATNY KURS DLA ZGŁASZAJĄCEGO GRUPĘ Jeśli zbierzesz grupę min.: Warszawa 20-30 osób Poznań 15 -20 osób Gdańsk 10- 15 osób Kraków 15-30 osób Wrocław, Łódź,  10-12 osób Inne miasto – spoza naszej listy 10-12 osób do udziału w dowolnie wybranym kursie – otrzymujesz ten kurs bezpłatnie. Wpłacasz jedynie opłatę administracyjno-egzaminacyjną w wysokości 100zł za wydanie certyfikatu. Samodzielnie prowadzisz akcję promocyjno – reklamową wykorzystując własne kanały dotarcia (znajomi, fora dyskusyjne i tematyczne portale internetowe). Po zebraniu całej grupy, przesyłasz do nas listę z nazwiskami i proponowanym terminem kursu (ew. możesz podać również własną propozycję obiektu). Jeśli każda osoba z Twojej listy zapisze się na dany kurs i wpłaci należną kwotę otrzymujesz kurs bezpłatnie.

3. DARMOWE KURSY Fit Academy wpisana jest do ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nasz numer ewidencyjny to 2.14/00258/2017 Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zainteresowane naszymi kursami, mogą uzyskać  finansowanie z takich instytucji jak np. Fundusz Pracy, PFRON lub fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Z  wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy. Prawo do bezpłatnej realizacji kursu przez osoby bezrobotne wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami. Kto może otrzymać finansowanie:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
 • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
 • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
 • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
 • będąca żołnierzem rezerwy,
 • pobierająca rentę szkoleniową,
 • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
 • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegającemu ubezpieczeniu społecznemu,
 • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • niepracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Osoby zatrudnione w firmach związanych z branżą zdrowia i fitness mogą dostać dofinansowanie w ramach KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Z wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy. Co należy zrobić, by otrzymać finansowanie:

 1. Zapoznaj się z wymienioną wyżej ustawą, szczególną uwagę zwróć na art. 14-18.
 2. Zarejestruj się jako osoba bezrobotna
 3. Wydrukuj z naszej strony ofertę wybranego kursu i zanieś ją do Powiatowego Urzędu Pracy.

Adres swojego urzędu oraz więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie

 1. Pracownikom urzędu podaj:
 • adres naszej siedziby:

Fit Academy Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 Warszawa 02-001

 • Karolina tel.: 570-907-392  (Pn-pt: 9-17  |   Sob-niedz. 9-14)
 • Kamila tel.: 790-298-911 (Pn-pt: 11-19  |   Sob-niedz. 9-14)
 • nasz numer w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00258/2017
 1. Złóż komplet dokumentów w Urzędzie Pracy (wnioski są do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Urzędów). Poniżej kilka przykładowych:

Poznań, Gdańsk, Warszawa, Kraków, Rzeszów

 1. Po otrzymaniu zgody na sfinansowanie kursu, zapisz się na naszej stronie internetowej i poinformuj nas mailem, że taką zgodę otrzymałeś.
 2. Pracownik Urzędu Pracy skontaktuje się z nami i ustalimy szczegóły.

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami: kontakt@fit-academy.pl