with Brak komentarzy

Kurs Ocena zdrowia i sprawności fizycznej z oceną funkcjonalną sylwetki

jest częścią składową kursu:

TRENER PERSONALNY + INSTRUKTOR FITNESS (SIŁOWNI)

Dla kogo ten kurs?

 • dla trenera, który chciałby dla uzyskiwania celów swoich klientów, zdobyć umiejętności treningu funkcjonalnego w kontekście oceny zdrowia i sprawności fizycznej z oceną funkcjonalną sylwetki;
 • dla każdego, kto chciałby zdobyć umiejętności treningu funkcjonalnego w kontekście oceny zdrowia i sprawności fizycznej z oceną funkcjonalną sylwetki dla uzyskiwania własnych celów fitness.

Po co taki kurs?

Efektywny i skuteczny trening to ten skrojony na miarę. Na tą “skrojoną miarę” w przypadku pracy trenera składają się różne czynniki (dieta, anatomia, możliwości zdrowotne danej jednostki, jej forma fizyczna, itp). Każdy z tych czynników powinien być indywidualnie dopasowany do danego klienta i w połączeniu z pozostałymi tworzyć nierozerwalny fundament zmierzający do głównego priorytetu – jakim jest osiągnięcie celów podopiecznego (czy to tych związanych ze zdrowiem, czy poprawą wyglądu lub formy fizycznej) zgodnych z jego możliwościami i sytuacją w której się znajduje.

Do grupy istotnych czynników skutecznego treningu, prócz tych wymienionych powyżej należy również prawidłowa ocena zdrowia klienta, jego sprawności fizycznej oraz ocena funkcjonalna sylwetki. To od niej zależy, czy zaprojektowany przez Ciebie trening będzie bezpieczny oraz czy i jak szybko klient uzyska przewidziane efekty.

Bardzo często dokonywana przez “trenerów” ocena jest nieadekwatna do celu klienta. Powszechne jest również wykonywanie tych samych ocen dla różnych przypadków.

Wielu “trenerów” znacząco odwraca priorytety – podążając bardziej za modą lub zwyczajnie realizując swoje cele. Klient staje się narzędziem w stosowaniu metod, które są bardziej narzucane niż dostosowane do jego predyspozycji z prywatnych pobudek “trenera” (brak wiedzy, wygoda, moda, itp.). W efekcie nijak ma się to do prawidłowej oceny zdrowia klienta, zaburza proces osiągnięcia celów, buduje nieprawidłowe wzorce oraz co gorsza – prowadzi także do urazów i kontuzji.

Progresja ćwiczeń zależy od stanu wyjściowego i indywidualnych możliwości ćwiczącego. Każdy z nich prócz możliwości zdrowotnych i fizycznych będzie miał również inne cele zdrowia lub fitness.

Na kursie poznasz procedury screeningu indywidualnie dostosowane do danego przypadku. Nauczysz się skutecznie gromadzić i analizować informacje istotne dla konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, realistycznych i określonych w czasie celów, aby móc zaplanować i zrealizować bezpieczne i skuteczne programy treningowe.


Czego nauczysz się na kursie?

Między innymi:

 • Oceniać najważniejsze cele zdrowia i fitness w sposób obiektywny i mierzalny.
 • Wdrażać prawidłowe metody screeningu fizycznego:
 • określać poprzedni i obecny poziom aktywności,
 • oceniać siłę i wytrzymałość mięśniową, sprawność sercowo – oddechową, poziom równowagi i koordynacji, elastyczność mięśni, itp.
 • Wdrażać prawidłowe metody screeningu psychologicznego:
 • motywacje, bariery, cele i aspiracje klienta,
 • Analizować historię zdrowotną podopiecznego:
 • przebyte choroby, obecny stan zdrowia,
 • problemy zdrowotne wymagające zgody lekarza na uczestnictwo, dawne i obecne urazy oraz niepełnosprawności,
 • Analizować dokumentację medyczną:
 • kwestionariusze medyczne, psychologiczne, gotowości fizycznej, innych specjalistów: lekarzy rodzinnych, fizjoterapeutów, specjalistów terapii nerwowo-mięśniowej, konsultantów itp.,
 • Analizować styl życia klienta:
 • praca, odżywianie, istotne okoliczności życia osobistego, co lubi a czego nie, preferencje w zakresie aktywności fizycznej,
 • Określać, czy osoba wymaga odesłania do odpowiedniego lekarza lub wdrożenia programu ćwiczeń pod nadzorem medycznym;
 • Jak dostosować swój program do sytuacji klienta:
 • lecząc urazy, dla osób przetrenowanych, uprawiających konkretne dyscypliny sportu, otyłych, itp.
 • Poznasz wiele różnych testów dostosowanych do najróżniejszych celów fitness i zdrowia:
 • w kontekście fizycznym- prawidłowych wzorców ruchowych / siły / hipertrofii / wytrzymałości,
 • psychicznym / stylu życia,
 • medycznym / prewencji,  
 • Zdobędziesz konkretne punkty odniesienia i wiedzę w zakresie zmienności parametrów w stosunku do obranego celu.
 • Zobaczysz jak analizuje się najsłabsze ogniwo w najpopularniejszych ćw. takich jak pompka przysiad.
 • Poznasz testy takie jak: OCENA FUNKCJONALNA SYLWETKI MCS czy  OCENA SKŁADU CIAŁA

Zalecana znajomość anatomii i fizjologii na poziomie trenera personalnego 4 EQF.


Czym różni się kurs Ocena zdrowia i sprawności fizycznej z oceną funkcjonalną sylwetki Fit Academy od innych kursów trening funkcjonalny?

 • Naszym priorytetem jest praktyka (80%). Wiedzę teoretyczną w większości przekazujemy w materiałach.

Kurs skupia się przede wszystkim na praktyce w kontekście realnej pracy z poszczególnymi przypadkami.

Uczestnicy:

 • praktykują wywiady;
 • realizują studia przypadku w parach
 • dyskutują na temat przypadków problematycznych
 • Wiedza, umiejętności i kompetencje przekazywane w trakcie kursu nastawione są również na konkretne cele fitness klienta, będące jednocześnie celami Trenera Personalnego.

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Ćwiczenia w parach

 • Kursanci w parach (jeden jako trener drugi jako klient) robią analizę statyczną sylwetki- oceniając prawidłowość ułożenia elementów ciała względem siebie przy użyciu protokołów;
 • Trener-wykładowca na bieżąco przeprowadza ocenę na jednym z kursantów, dzięki czemu kursanci mają wzór dla postępowania.
 • W parach trenerzy zrobią analizę celów S.M.A.R.T.
 • Kursanci w parach robią testy dynamiczne sylwetki -całych ćwiczeń bądź pojedyńczych ruchów (spośród zakresu programowego). Każda para przedstawia rozwiązanie na forum a wykładowca koryguje.

Dyskusja:

 • Kursanci dyskutują o dopuszczalnym zakresie pracy trenera w ramach procedur screeningu i interpetacji danych oraz odsyłania do innych specjalistów.

Studium przypadku:

 • Trenerzy analizują na forum poszczególne przypadki sytuacji problemowych w screeningu oraz zastanawiają się w grupach nad rozwiązaniami.
 • Kursanci na podstawie opanowanej wiedzy tworzą różnorodne ankiety żywieniowe dla danych typów klientów mieszczące się w zakresie pracy trenera personalnego.
 • Kursanci samodzielnie projektują testy funkcjonalne dla danych aktywności i przedstawiają w parach na forum.
 • Kursanci testują na kilka sposobów parametry związane ze swoim składem ciała i zapisują wyniki.
 • Kursanci wg różnorodnych profili stworzonych w kwestionariuszach medycznych oceniają i proponują ćwiczenia korekcyjne dla danej wady oraz wykonują w parach proponowane ćwiczenia.
 • Kursanci projektują i wykonują testy ruchowe dla parametrów fitness tj:
  – Wytrzymalość
  – Siła
  – Elastyczność

Kwestie organizacyjne

 • Cena kursu to 399 zł

(Przy zakupie kilku szkoleń za jedną płatnością, przysługuje zniżka)

Fit Academy wpisana jest do ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nasz numer ewidencyjny to 2.14/00511/2015
Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zainteresowane naszymi kursami, mogą uzyskać finansowanie z takich instytucji jak np. Fundusz Pracy, PFRON lub fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Więcej informacji nt. dofinansowania kursów znajdziesz w opisie standardów.

 • Ilość godzin: 10h 
 • Data/miejsce Aby sprawdzić-wejdź w zakładkę swojego miasta lub na podstronę kalendarz/zapisy

Kurs inspirowany jest Standardami Europejskich Ram Kwalifikacji EHFA.Zależy nam na tym, by realizowana przez naszych szkoleniowców podstawa programowa opierała się o główne założenia ww. dokumentu, stanowiącego fundament współczesnej branży fitness, ustanawiając tym samym ramy kształcenia na najwyższym poziomie międzynarodowym.

 

Posiadamy status Jednostki Kształcenia Ustawicznego oraz rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Po zakończeniu kursu otrzymujesz:

1. Certyfikat ukończenia szkolenia z oceny zdrowia i sprawności fizycznej z oceną funkcjonalną sylwetki
2. Zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia

 

Kurs Ocena zdrowia i sprawności fizycznej z oceną funkcjonalną sylwetki jest częścią kompleksowego kursu

 TRENER PERSONALNY + INSTRUKTOR FITNESS (SIŁOWNI)