KURS KOMPLEKSOWY        

TRENER PERSONALNY + INSTRUKTOR SIŁOWNI

kompleksowyDLA KOGO:

Dla każdego kto chce:

 • uzyskać kompleksowe kwalifikacje Trenera Personalnego,
 • pracować z najszerszym spektrum klientów,
 • być niezależnym i pracować nie tylko w klubie fitness ale również jako Freelancer,
 • dla siebie poznać lub pogłębić wiedzę i umiejętności dla uzyskiwania własnych celów fitness.

Co to za kurs?/ Co możesz robić / gdzie pracować

Wyposaża w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy:

 • w klubach fitness – jako Instruktor;
 • w formie niezależnego Trenera Personalnego – Freelancera.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy oraz w celu sprostania wymogom Europejskich Ram Kwalifikacji i kompleksowego przygotowania do zawodu – stworzyliśmy kompleksowy kurs przygotowujący do wykonywania zawodu Trenera Personalnego.

kurs-trener-personalny-4-poziom

Więcej informacji nt. standardów kształcenia na poziomie Trenera Personalnego


Kurs Trener Personalny + Instruktor Fitness (Siłowni i zajęć grupowych z wyłączeniem choreografii muzycznej) składa się z 2 części. Oznacza to, że realizując go zdobywasz kwalifikacje z następujących obszarów:

 

INSTRUKTOR FITNESS (SIŁOWNI)

TRENER PERSONALNY

IMG_4410 IMG_4355

 

Kurs Trener Personalny + Instruktor Fitness (Instruktor Siłowni) ma charakter praktyczny. Jego celem jest zaopatrzenie kursantów w wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania zawodu Trenera Personalnego oraz Instruktora Fitness. Absolwent po ukończeniu kursu przygotowany zostanie do podjęcia pracy z klientem indywidualnym oraz z grupami osób w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu sprawności fizycznej. Będzie mógł pracować zarówno w klubie fitness jak również samodzielnie jako Freelancer.

Ponadto nasi absolwenci, oprócz otrzymania certyfikatów potwierdzających uzyskane kompetencje z obszaru Trenera Personalnego i Instruktora Siłowni, w celu lepszego odnalezienia się na rynku pracy – zyskują również praktyczną wiedzę nt. sposobów zdobywania zatrudnienia, szukania klientów, promowania własnych usług w sieci oraz rozpoczęcia pracy jako Trener Freelancer. Dodatkowo, zostają także merytorycznie przygotowani do maksymalizowania zysków podczas ścieżki rozwoju w zawodzie Trenera Personalnego i Instruktora Fitness/Siłowni.


PROGRAM KURSU KOMPLEKSOWEGO


TRENER PERSONALNY + INSTRUKTOR SIŁOWNI

Kurs to 80% praktyka- ćwiczenia, dyskusje zadania, składa się z następujących modułów:

 1. Instruktor Fitness (Instruktor Siłowni + zajęć grupowych z wyłączeniem choreografii muzycznej) 
 • MODUŁ 1 Podstawowa wiedza w zakresie fitness
 • MODUŁ 2 Instruktor fitness (instruktor siłowni)
 • MODUŁ 3 Instruktor zajęć grupowych fitness (z wyłączeniem zajęć z choreografią muzyczną)
 • EGZAMIN
 1. Trener Personalny
 • EGZAMIN

Realizowane na kursie zagadnienia w podziale na poszczególne moduły znajdziesz

OPISIE STANDARDÓW KURSU


CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA KURSIE

W trosce o dbałość usług i poziom oferowanych szkoleń, kurs Trenera Personalnego Fit Academy inspirowany jest Standardami Europejskich Ram Kwalifikacji EHFA. Zależy nam na tym, by realizowana przez naszych szkoleniowców podstawa programowa opierała się o główne założenia ww. dokumentu, stanowiącego fundament współczesnej branży fitness, ustanawiając tym samym ramy kształcenia na najwyższym poziomie międzynarodowym.

Mamy nadzieję, że w niedługiej przyszłości uda nam się uzyskać pełnoprawną akredytację Active Europe. W tym celu, pomijając polskich pośredników – akredytujemy obecnie bezpośrednio do instytucji w Brukseli. Więcej informacji nt. Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia & Fitness (EHFA) tutaj.

Uczestnicząc w kursie nauczysz się m.in.:

 • Prawidłowego zakresu praktyki w 2 zawodach: Instruktor Fitness (Siłowni) i Trener Personalny.IMG_4366
 • Prowadzenia treningów i konsultacji jako Instruktor Siłowni
 • Prowadzenia zajęć bez choreografii muzycznej.
 • Prowadzenia treningów personalnych doraźnie i długofalowo
 • Analizowania i monitorowania celów fitness zarówno w sposób ogólny (na poziomie Instruktora Fitness-Siłowni) jak również pogłębiony i długofalowy – na poziomie Trenera Personalnego.
 • Poznasz metody i formy pracy dla różnych grup klientów – zarówno tych odwiedzających kluby fitness jak również innych którzy prywatnie szukają Trenera Personalnego.
 • Nauczysz się w jaki sposób powiększać rzeszę swoich klientów i poznasz mechanizmy pasywnego zarabiania na treningach.
 • Zaplanujesz swoją ścieżkę zawodową, zgodną z Twoimi planami i zainteresowaniami.
 • Poznasz tajniki pracy trenera w dwóch kontekstach zawodowych – zarówno zatrudnionego jak również niezależnego Freelancera.
 • Wybierzesz swój sposób prowadzenia biznesu i  dowiesz się jak znaleźć swoją niszę.IMG_4121
 • Przećwiczysz różne problemy i wyzwania związane z planowaniem treningów i wykonywaniem konkretnych ćwiczeń ze względu na ważne w tych kontekstach uwarunkowania anatomiczne, biomechaniczne i fizjologiczne.
 • Na poziomie Instruktora Siłowni zgłębisz technikę ćwiczeń z wolnymi ciężarami zaś na poziomie Trenera Personalnego również ze sprzętem funkcjonalnym tj. trx, kettlebells, sandbagi, gumy, piłki itd. – stosując je jako narzędzie do uzyskiwania oczekiwanych rezultatów (składających się na globalne cele treningowe) w postaci np. aktywowania odpowiednich grup lub pracę w odpowiednich wzorcach ruchowych.
 • Nauczysz się analizować podstawowe wzorce ruchowe i samodzielnie opracowywać ćwiczenia (nawet dla zupełnie nowo spotkanych sprzętów treningowych).
 • Przećwiczysz i przedyskutujesz wiele studiów przypadku – poznasz zasady i metody tworzenia treningów dostosowanych do zróżnicowanych grup klientów tj. seniorzy, osoby odchudzające się, itp.

Kurs prowadzony jest przy wykorzystaniu następujących narzędzi pracy trenera:

 • kettelbels,  IMG_4385
 • piłki gimnastyczne,
 • bosu,
 • sandbagi gimnastyczne,IMG_4419
 • gumy/ekspandery,
 • trx,
 • wolne ciężary,
 • maszyny siłowe,
 • urządzenia cardio,
 • ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała,
 • elementy treningu cross.

 


KADRA:

Nasi szkoleniowcy- to praktykujący specjaliści z szerokiego spektrum dziedzin związanych z treningiem personalnym, czynnie działający w obszarze treningu personalnego, wśród nich są m.in.

Fizjoterapeuci – w tym także pracujący z wysokiej klasy sportowcami: np. dr Łukasz Michałowski

Dietetycy – w tym psychodietetycy kliniczni z długoletnim doświadczeniem np. Paweł Szewczyk

Wykładowcy akademiccy –  np. Wojciech Buczak – manager trenerów personalnych, wieloletni trener

Trenerzy sportów sylwetkowych i siłowych – w tym np. Mateusz Koczorowski trener z wieloletnim doświadczeniem, absolwent AWF

Trenerzy specjalizujący się podejściu funkcjonalnym – np. Andrzej Fałdziński- szkoleniowiec, uczestnik międzynarodowych szkoleń trenerskich w ujęciu funkcjonalnym

Trenerzy prowadzący własną działalność w oparciu o treningi w małych grupach – w tym np. trener lekkiej atletyki, trener personalny Karol Kwiliński

Wysokiej klasy sportowcy – np. Michał Pietrzak medalista mistrzostw świata, olimpijczyk, doktorant AWF

Więcej informacji znajdziesz w zakładce

KADRA

 


KWESTIE ORGANIZACYJNE

Posiadamy status Jednostki Kształcenia Ustawicznego oraz rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

CO OTRZYMUJESZ PO UKOŃCZENIU KURSU

1. Certyfikat Instruktora Siłowni w wersji PL
2. Certyfikat Instruktora Siłowni w wersji ENG
3. Certyfikat Trenera personalnego w wersji PL
4. Certyfikat Trenera personalnego w wersji ENG
5. Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu Trener Personalny + Instruktor Siłowni

Ponadto:

 • Za  kurs możesz zapłacić w ratach
 • Osoby bezrobotne mogą odbyć kurs ZA DARMO

Fit Academy wpisana jest do ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zainteresowane naszymi kursami, mogą uzyskać finansowanie z takich instytucji jak np. Fundusz Pracy, PFRON lub fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Z  wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy.

 • Osoby zatrudnione w firmach związanych z branżą zdrowia i fitness także mogą dostać dofinansowanie w ramach KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Z  wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy.

 

CZAS TRWANIA KURSU
10 dni zajęć (soboty i niedziele). Każde zajęcia to od 5 do 10 godzin praktycznej wiedzy + dodatkowe materiały on-line!

 

DATA / MIEJSCE / CENA
Aby sprawdzić-wejdź w zakładkę zapisy lub skontaktuj się z nami.

Kurs Trener Personalny i Instruktor Warszawa

Kurs Trener Personalny i Instruktor Poznań

Kurs Trener Personalny i Instruktor Kraków

Kurs Trener Personalny i Instruktor Lublin

Kurs Trener Personalny i Instruktor Gdańsk

Kurs Trener Personalny i Instruktor Wrocław

Kurs Trener Personalny i Instruktor Katowice

Kurs Trener Personalny i Instruktor Łódź

Kurs Trener Personalny i Instruktor Białystok

Kurs Trener Personalny i Instruktor Szczecin

Kurs Trener Personalny i Instruktor Bydgoszcz

Kurs Trener Personalny i Instruktor Rzeszów

Kurs Trener Personalny i Instruktor Słupsk