1. Jakie są wymagania, aby przystąpić do kursu?

Podstawowym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia. Do kursu może przystąpić każdy. Osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z siłownią, również mogą przystąpić do szkolenia. Jednak otrzymanie certyfikatu i legitymacji trenerskiej możliwe jest po zdaniu wszystkich egzaminów. Pozytywne zaliczenie wiąże się z doświadczeniem i przyswojeniem wiedzy zarówno przed kursem, jak i po jego zakończeniu. Egzamin prowadzony w Fit Academy jest wymagający i osoby, które nie mają doświadczenia mogą mieć problemy z jego zaliczeniem. Nasz kurs został jednak zaprojektowany w taki sposób aby nauczyć Cię pracować z klientami którzy zgłoszą się do Ciebie- przyszłego trenera personalnego z całym spektrum najczęściej poszukiwanych celów fitness.

  1. Czy płatność można rozłożyć na raty?

Tak, płatność za kurs może być dokonana w ratach. Podstawowym warunkiem jest wpłata 399 zł, która jest gwarancją wpisania kursanta na listę uczestników. Kolejne płatności mogą być rozłożone na 2 – 3 raty. Całość kwoty powinna być zaksięgowana do rozpoczęcia drugiego weekendu trwania kursu. W przypadku potrzeby rozłożenia na dłuższy okres proszę kontaktować się telefonicznie: 790 298 911 lub wysłać proponowany harmonogram spłat przez formularz kontaktowy albo maila.

  1. Czy możliwe jest dofinansowanie z Urzędu Pracy?

Tak, Fit Academy wpisana jest do ogólnopolskiego rejestru firm szkoleniowych. Osoba, która chce otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy, powinna zgłosić swoją kandydaturę do odpowiedniej instytucji, w której jest zarejestrowany. Pełne spełnienie formalności trwa około trzech tygodni.

  1. Z jakich elementów składa się egzamin?

Egzamin Fit Academy opiera się na europejskich standardach oceniania. Kursanci podczas całego trwania kursu czynnie uczestniczą w jego tworzeniu. Po każdym module szkoleniowym kursanci otrzymują prace domowe, zadania, które są oceniane przez szkoleniowców po pozytywnym ich zaliczeniu, punkty dodawane są do egzaminu. Egzamin teoretyczny składa się z testu wielokrotnego wyboru zawiera około 50 pytań. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik szkolenia dopuszczany jest do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części. Pokazaniu ćwiczeń z zakresu treningu siłowego i ogólnorozwojowego. Kursanci dobierani są w pary, klient – trener. Szczegółowe standardy, według których oceniani są kursanci, zostają szczegółowo omówione przed egzaminem według standardów oceniania.

  1. Poprawa egzaminu

Istnieje możliwość jednego bezpłatnego poprawienia egzaminu teoretycznego i praktycznego. Termin poprawy egzaminu praktycznego jest terminem egzaminu kolejnej grupy. Istnieje możliwość poprawy egzaminu teoretycznego w dogodnym ustalonym terminie, jeśli zorganizuje się grupa przynajmniej 5 osób. Koszt drugiej poprawki to 100 zł.

  1. Czy mogę opuścić weekend szkoleniowy?

Nie wymagamy uczestnictwa w każdym module szkoleniowym. Wszystkie materiały dostępne są na dysku online, do których dostęp otrzymuje każdy z uczestników. Nieobecność na module wykładowym można nadrobić w formie e-learningu w domu, na podstawie udostępnionych materiałów i prezentacji. Nieobecność na zajęciach praktycznych można nadrobić z następną grupą. Opuszczenie weekendu szkoleniowego powinno zostać odrobione. Brak obecności na zajęciach praktycznych wiąże się ze znacznym utrudnieniem w zdaniu egzaminu końcowego.

  1. W jakich godzinach odbywają się zajęcia?

Grafik zajęć ustalany jest indywidualnie dla każdego miasta. Pełny harmonogram przesyłany jest wszystkim uczestnikom kursu tydzień przed jego rozpoczęciem. Zajęcia trwają około 6-8 godzin. Kończą się maksymalnie o godzinie 19.00.

  1. Co otrzymuję po zakończeniu kursu?

Kursanci, którzy zdadzą wszystkie egzaminy dostają dwa certyfikaty w języku polskim i angielskim, w którym są wyszczególnione wszystkie moduły i umiejętności, które zyskał kursant po ukończeniu szklenia. Dodatkowo zaświadczenie na dokumencie zatwierdzonym przez MEN z indywidualnym numerem i Trenera Personalnego i spersonalizowanymi informacjami o uzyskanej specjalizacji.