1. Jakie są wymagania, aby przystąpić do kursu?

Podstawowym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia. Do kursu może przystąpić każdy. Osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z siłownią, również mogą przystąpić do szkolenia. Jednak otrzymanie certyfikatu możliwe jest po zdaniu wszystkich egzaminów. Pozytywne zaliczenie wiąże się z doświadczeniem i przyswojeniem wiedzy zarówno przed kursem, jak i po jego zakończeniu. Egzamin prowadzony w Fit Academy jest wymagający i osoby, które nie mają doświadczenia mogą mieć problemy z jego zaliczeniem. Nasz kurs został jednak zaprojektowany w taki sposób aby nauczyć Cię pracować z klientami którzy zgłoszą się do Ciebie- przyszłego trenera personalnego z całym spektrum najczęściej poszukiwanych celów fitness.

  1. Czy płatność można rozłożyć na raty?

Tak, płatność za kurs może być dokonana w ratach. Podstawowym warunkiem jest wpłata 399 zł, która jest gwarancją wpisania kursanta na listę uczestników. Kolejne płatności mogą być rozłożone na 2 – 3 raty. Całość kwoty powinna być zaksięgowana do rozpoczęcia pirwszego weekendu trwania kursu. W przypadku potrzeby rozłożenia na dłuższy okres proszę kontaktować się telefonicznie.

  1. Czy możliwe jest dofinansowanie z Urzędu Pracy?

Tak, Fit Academy wpisana jest do ogólnopolskiego rejestru firm szkoleniowych. Osoba, która chce otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy, powinna zgłosić swoją kandydaturę do odpowiedniej instytucji, w której jest zarejestrowany. Pełne spełnienie formalności trwa około trzech tygodni.

  1. Z jakich elementów składa się egzamin?

Egzamin Fit Academy opiera się na europejskich standardach oceniania. Kursanci podczas całego trwania kursu czynnie uczestniczą w jego tworzeniu. Po każdym module szkoleniowym kursanci otrzymują prace domowe, zadania, które są oceniane przez szkoleniowców po pozytywnym ich zaliczeniu, punkty dodawane są do egzaminu. Egzamin teoretyczny składa się z testu wielokrotnego wyboru zawiera około 50 pytań. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik szkolenia dopuszczany jest do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny składa się z dwóch części. Pokazaniu ćwiczeń z zakresu treningu siłowego i ogólnorozwojowego. Kursanci dobierani są w pary, klient – trener. Szczegółowe standardy, według których oceniani są kursanci, zostają szczegółowo omówione przed egzaminem według standardów oceniania.

  1. Poprawa egzaminu

Istnieje możliwość jednego bezpłatnego poprawienia egzaminu teoretycznego i praktycznego. Termin poprawy egzaminu praktycznego jest terminem egzaminu kolejnej grupy. Istnieje możliwość poprawy egzaminu teoretycznego w dogodnym ustalonym terminie, jeśli zbierze się grupa min. 5 osób. Koszt drugiej poprawki to 100 zł.

  1. Czy mogę opuścić weekend szkoleniowy?

Tak. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdany egzamin, nie obecność kursanta na zajęciach. Nie wymagamy uczestnictwa we wszystkich modułach, ale wymagamy 50% frekwencji. Każdy kursant jest pełnoletni i samodzielnie decyduje, czy i w jakich zajęciach chce uczestniczyć. Samodzielnie ocenia również stopień swojego przygotowania do egzaminu.

  1. W jakich godzinach odbywają się zajęcia?

Grafik zajęć ustalany jest indywidualnie dla każdego miasta. Pełny harmonogram przesyłany jest wszystkim uczestnikom kursu tydzień przed jego rozpoczęciem. Zajęcia trwają około 5-10 godzin dziennie.

  1. Co otrzymuję po zakończeniu kursu?

Kursanci, którzy zdadzą wszystkie egzaminy dostają dwa certyfikaty (Trenera Personalnego i/lub Instruktora Fitness-Silowni) w języku polskim i angielskim, w których wyszczególnione są wszystkie moduły i umiejętności uzyskane w trakcie szkolenia.

Prócz certyfikatów, każdy Kursant otrzymuje również zaświadczenie MEN z indywidualnym numerem oraz spersonalizowanymi informacjami o uzyskanej specjalizacji.