Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących kursantów jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyś czuł się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy zapisywaniu się na kurs.

 

Zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

 

Administratorem danych jest:

Fit Academy Lesław Blacha Michał Moczulski s.c z siedzibą w Warszawie

Al Jerozolimskie 85 lok 21, NIP 7010506199, REGON 36244182.

 

Cel przetwarzania

 • Podanie przez Ciebie danych w formularzu nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale jeżeli ich nie podasz nie możemy zagwarantować Ci udziału w szkoleniu, gdyż może w nim wziąć udział ograniczona liczba osób, a pierwszeństwo będą miały osoby, które podadzą swoje dane (je bowiem będziemy mogli sprawdzić – zarezerwowały swój udział).

 

 • Fit Academy przetwarza dane osobowe kurantów, w celu postępowania rekrutacyjnego na kurs. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

– zarejestrowania się na wybrane szkolenie

– dokonania rozliczeń

– kontaktu mailowego oraz telefonicznego służącego do dopełnienia wszelkich czynności organizacyjnych związanych ze szkoleniem

 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowych kursach i promocjach (Jako nasz absolwent masz możliwość skorzystania z dodatkowych promocji na kursy) wówczas Fit Academy przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych szkoleń w ofercie lub promocji na kursy.

 

Rodzaj danych

Fit Academy przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. Przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej

– imię i nazwisko

– data urodzenia

– adres e-mail

– nr telefonu

 1. Wydania dyplomów, certyfikatów i lub zaświadczeń MEN:

– imię i nazwisko

– data urodzenia

– miejsce urodzenia

– nr PESEL

– adres do korespondencji

 1. W przypadku uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje na inny rachunek bankowy niż ten z którego dokonano opłaty za kurs lub kiedy opłaty dokonano za pośrednictwem przekazu pocztowego – użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Podane dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z 04 maja 2016 r.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zapisanie się na szkolenie oraz dokonanie opłaty.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Żądanie spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przez nas przetwarzane.
 3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili możesz zażądać, abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe.
 6. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Planujemy przetwarzać Twoje dane przez okres 5 lat, ponieważ dane uczestników mogą nam być przydatne do kontroli z Kuratorium Oświaty lub MEN, sprawujących pieczę nad naszą placówką.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres:  kontakt@fit-academy.pl.
 2. Telefonicznie: 570-907-392; 790-298-911
 3. listownie na adres: Fit Academy Al Jerozolimskie 85 lok 21.

 

Powierzenie przetwarzania danych

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;

 

Dane osobowe, które nam podasz mogą zostać przekazane do naszego prawnika lub informatyka, który zarządza stroną. Pragniemy Cię jednak zapewnić, że starannie weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

Informacje Handlowe 

Masz możliwość otrzymywania informacji o nowych szkoleniach i promocjach na kursy, poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych. Poprzez kontakt telefoniczny i/lub mailowy poinformujemy Cię wtedy o naszych najnowszych szkoleniach. Jako nasz absolwent masz możliwość skorzystania z dodatkowych promocji na kursy. Możesz w każdym czasie zrezygnować z korzystania z  informowania Cię.