with Brak komentarzy

Kurs Dietetyka

jest częścią składową kursu:

TRENER PERSONALNY + INSTRUKTOR FITNESS (SIŁOWNI)

 

Dla kogo kurs z Dietetyki?

Dla każdego, kto chciałby:

 • zadbać o zdrowie swoje i najbliższych;
 • zdobyć lub poszerzyć umiejętności doradztwa w zakresie odżywiania i dietetyki zarówno w kontekście treningu personalnego jak i poza nim;
 • dla siebie poznać lub pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie odżywiania i dietetyki dla uzyskania własnych celów fitness;

Po co taki kurs?

Odżywianie jest stałym elementem naszego życia. Wpływa na jego długość, jakość, poprawia lub osłabia naszą sprawność fizyczną, a także realnie oddziałuje na stan naszego zdrowia.

W erze wciąż postępujących chorób cywilizacyjnych, życia w ciągłym biegu, powszechnego zjawiska “jedzenia śmieciowego pokarmu” oraz ubogich w składniki, wysoko przetworzonych  posiłków, pożądana staje się społeczna chęć posiadania wiedzy nt. tego jak chronić siebie i swoich najbliższych oraz jak szukać złotego środka.

Podobnie jest w przypadku planów treningowych. To w dużym stopniu właśnie od diety zależy, czy i w jakim tempie klient osiągnie założone cele oraz co najważniejsze – czy utrzyma uzyskane wcześniej rezultaty.

Dlatego tak ważne jest by Trener Personalny prócz kwalifikacji w obszarze oceny stanu zdrowia i umiejętności doboru odpowiedniego planu treningowego posiadał także kompetencje z zakresu dietetyki i racjonalnego odżywiania.


Czego nauczysz się na kursie dietetyka?

Między innymi:

 • Zdobędziesz podstawową wiedzę z dziedziny odżywiania w kontekście globalnym oraz w treningu personalnym;
 • Dobierać i samodzielnie opracowywać rozwiązania skrojone na miarę potrzeb swoich klientów, porzucając tym samym powszechnie stosowane schematy;
 • Rzetelnie doradzać w zakresie odżywiania, ustanawiając tym samym prawidłowe wzorce – zarówno w procesie odchudzania jak również przybierania na wadze;
 • Poznasz zakres pracy trenera personalnego w obszarze odżywiania;
 • Nauczysz się rozwiązywać kluczowe problemy w treningu personalnym odnoszące się do:
 • celów (zdrowia i fitness)
 • motywacji
 • predyspozycji bio-fizjologicznych organizmu
 • Analizować aktualne trendy żywieniowe w kontekście rzeczywistej użyteczności w dążeniu do konkretnego celu (zmiany kompozycji ciała, poprawy parametrów motorycznych w treningu, osiągnięciu określonych celów zdrowia, itp);
 • Poznasz i przećwiczysz metody oraz charakterystykę pracy z najczęściej spotykanymi typami klientów.

Czym różni się kurs dietetyki i odżywiania Fit Academy od innych kursów dietetyki i odżywiania?

Naszym priorytetem jest praktyka. Wiedzę teoretyczną w większości przekazujemy w materiałach.

Kurs skupia się przede wszystkim na praktyce w kontekście realnej pracy z poszczególnymi przypadkami.

Uczestnicy:

 • praktykują wywiady
 • realizują studia przypadku w parach
 • ćwiczą porady dietetyczne
 • dyskutują na temat przypadków problematycznych
 • Wiedza, umiejętności i kompetencje przekazywane w trakcie kursu nastawione są również na konkretne cele fitness klienta, będące jednocześnie celami Trenera Personalnego.

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Z KURSU DIETETYKI


Studium przypadku:

 • Kursanci otrzymują opis poszczególnych klientów uwzględniający ich cele, preferencje, aktywność fizyczną  wagę, poziom otłuszczenia oraz/ lub inne konkretne dane – do tego zdefiniowane cele fitness. Na podstawie zdobytej wiedzy na temat doradztwa żywieniowego – definiują 4 najważniejsze cele związane z odżywianiem dla danego przypadku.
 • Kursanci opracowują porady dotyczące zmian w podanej przez szkoleniowca diecie w nawiązaniu do danego przypadku, który zmienia aktywność fizyczną i cele treningowe.

Ćwiczenia:

 • Dla zdefiniowanych przypadków klientów i etapów pracy, kursanci dobierają oraz wyliczają zapotrzebowanie na makroskładniki oraz kcal.
 • Kursanci otrzymują problematyczne przypadki i w kontekście otrzymanej wiedzy analizują przyczynę niepowodzeń oraz proponują rozwiązania.

Ćwiczenia w parach

 • Kursanci w parach przeprowadzają wywiad i udzielają sobie feedbacku na podstawie otrzymanych schematów postępowania.
 • Kursanci na podstawie utworzonych planów treningowych oraz celów, zebranej wiedzy z modułu i szczegółowych wytycznych, otrzymują za zadanie dobrać najkorzystniejsze typy odżywiania dla danego przypadku.
 • Kursanci w parach symulują wywiady kontrolne w trakcie trwania  cyklu związanego z osiągnięciem jakiegoś celu.

Dyskusja:

 • Analiza stylów żywieniowych i diet: paleo itd. – które warto stosować i w jakich przypadkach? Kursanci dyskutują i odkrywają zakres praktyki w zakresie doradztwa żywieniowego trenera personalnego.
 • Kursanci zastanawiają się nad rozwiązaniem problemów związanych z typowymi przypadkami nieprawidłowego odżywiania klientów.

Kwestie organizacyjne

 • Cena kursu dietetyka to 399 zł

(Przy zakupie kilku szkoleń za jedną płatnością, przysługuje zniżka)

Fit Academy wpisana jest do ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zainteresowane naszymi kursami, mogą uzyskać finansowanie z takich instytucji jak np. Fundusz Pracy, PFRON lub fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Więcej informacji nt. dofinansowania kursów znajdziesz w opisie standardów

 • Ilość godzin: 5h lekcyjnych-5h zegarowych w ciągu 1 dnia
 • Data/miejsce: Aby sprawdzić-wejdź w zakładkę swojego miasta lub na podstronę kalendarz/zapisy

 

Kurs inspirowany jest Standardami Europejskich Ram Kwalifikacji EHFA. Zależy nam na tym, by realizowana przez naszych szkoleniowców podstawa programowa opierała się o główne założenia ww. dokumentu, stanowiącego fundament współczesnej branży fitness, ustanawiając tym samym ramy kształcenia na najwyższym poziomie międzynarodowym.

 

Posiadamy status Jednostki Kształcenia Ustawicznego oraz rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Po zakończeniu kursu otrzymujesz:

1. Certyfikat ukończenia szkolenia z Dietetyki
2. Zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia

 

 

Kurs Dietetyka

Odbywa się w takich miastach jak: Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Łódź, Białystok

jest częścią kompleksowego kursu

TRENER PERSONALNY + INSTRUKTOR FITNESS (SIŁOWNI)